Historia

Pionjärerna i Rosers var Hilde och Jean Roser som hade sina rötter i Strasbourgs mat och vindistrikt, i vars geografiska område det finns 6000 vinodlare med Alsaceviner i världsklass. Paret Roser flyttade efter ett brinnande världskrig till Sverige och tog anställning på Grand Hotel Saltsjöbaden i Stockholm. Drömmen var att driva en egen rörelse vilket tog dem till Skara Stadshotell. När barnen växte upp drevs rörelsen vidare av dem. Idag sköts Rosers Hotel & Event som ett familjeföretag där Bengt, Stig och Claudine är huvudpersonerna. Rosers Hotel & Event har, utöver sin hotellverksamhet, kommit att utvecklas som ett, i större sammanhang, mycket populärt event- och cateringföretag nationellt och internationellt. Kunderna är svenska kungahuset, flygvapnet samt landets större företag.

Rosers Hotel & Event är under ständig utveckling med nya mål och idéer där stor vikt läggs vid det gastronomiska.