BISKOP BONNIER


18 m²
Styrelsebord 10 personer


För mer information och bokning kontakta oss på Tel: +46 (0)511-240 64 Mail: konferens@rosers.se