BISKOP LÖNNERMARK


55 m²

Biosittning 36 personer
Pris exkl. moms 3000,-
Pris inkl. moms 3750,-
Halvdag exkl. moms 1960,-
Halvdag inkl. moms 2450,-

För mer information och bokning Tel: +46 (0)511-240 50 Mail: info@rosers.se